ترمیم شبکه های فرسوده آب و فاضلاب / تصفیه خانه آب / شبکه آب رسانی / تصفیه خانه فاضلاب / شبکه انتقال فاضلاب / ایستگاه های پمپاژ / آبیاری و زه کشی / سد سازی / پروژه های EPC / پروژه های EPCF / پروژه های سرمایه گذاری به روش BOT/ پروژه های DBF / پروژه های سرمایه گذاری به روش Buy Back / تصفیه خانه های صنعتی / بهره برداری


تسهیلات سر چاهی گاز طبیعی / شبکه توزیع گاز


راه / ساختمانی / فولاد /


کارگاه ساخت تجهیزات / شعب خارجی / باشگاه فرهنگی ورزشی ژرف کار جم / ارتباط با دانشگاه /